Léto bývá vždy obdobím vysokých teplot, které většina z nás vítá, ovšem pokud nemusí trávit čas v práci. A pokud například sedíte v kanceláři, která není vybavena klimatizací, může to být velký problém nejen z hlediska nižší výkonnosti, ale i z hlediska zdravotního.

Horko v kanceláři a předpisy

Pokud panují velká vedra, může na jižní straně budov v kancelářích, kde je špatná cirkulace vzduchu, teplota přesáhnout 30°C. Tím se značně ztíží každodenní pobyt v práci a navíc může nadměrné horko zhoršovat zdravotní stav, zmenšovat pracovní produktivitu a soustředění a samozřejmě snižovat pohodlí při práci.

Zákoník práce horko na pracovišti neřeší, pouze stanovuje pro zaměstnavatele obecnou povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Z toho vyplývá, že pokud je na pracovišti horko, které ohrožuje zdraví pracovníků, má zaměstnavatel povinnost toto řešit. Zákon ale bohužel nestanovuje kdy a jak.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb

Toto nařízení a jeho pozdější novely řeší ztížené podmínky na pracovišti, včetně nadměrného horka.

Stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci, řeší zátěž teplem na pracovišti a shrnuje požadavky, které musí zaměstnavatel splnit. Logicky se nařízení vztahuje hlavně na exponovaná pracoviště, jako jsou hlubinné doly nebo práce venku při extrémních teplotách. Zároveň ovšem stanovuje některá základní pravidla pro práci v kanceláři při velkém letním horku.

Konkrétní podmínky

Pro kancelářské administrativní práce s minimální pohybovou aktivitou je stanovena teplota 20 až 27°C. To rozmezí je stanoveno pro dny, kdy venkovní teplota nedosahuje extrémních hodnot. Mimořádně teplým dnem se myslí den, kdy nejvyšší teplota venku dosáhla 30° C a více. Pokud není kancelář vybavena klimatizací a teplota v ní překročí hodnotu 27°C, jedná se o zátěž a obtěžující faktor, který však neohrožuje zdraví. Vzroste-li ovšem teplota v kanceláři na 31°C, považuje se to již za podstatnou zátěž organismu a zaměstnavatel je povinen obstarat zaměstnancům ochranné nápoje (přírodní minerální vody slabě mineralizované, pramenitá či pitná voda volně dostupná z kohoutku). Pokud teplota dále roste, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostních přestávek započítaných do pracovní doby.