Zlikvidovat v kanceláři běžné papíry jejich vložením do drtičky není žádný problém. Většina podniků, úřadů, institucí, škol ale i mnozí podnikatelé nebo i běžné fyzické osoby je dnes drtičkami papíru vybavena. Ovšem jiná situace je v případě dokladů, jako jsou občanské průkazy, řidičské průkazy, diskety a jiné nosiče informací, které jsou prošlé, poškozené či nepotřebné z jiných důvodů. K likvidaci takovýchto nosičů informací je třeba využít specializovanou firmu. Tou je společnost Ekoskart, která nabízí provádění skartace dokumentů v Praze.

Co nabízí společnost Ekoskart?

Její specializací je provádění naprosto bezpečné a k přírodě šetrné, tedy ekologické skartace nosičů informací, jako jsou diskety, videokazety, CD, DVD, ZIP a jiné. Rovněž ekologicky likviduje občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy nebo platební karty.

Skartovačka

Veškerá ekologická skartace dokumentů a jiných nosičů informací se provádí na velkokapacitní skartovačce HSM FA 500.2. Částice vzniklé tímto skartováním mají velikost 6×40-53 mm, což je přesně rozměr daný normou NBU pro stupeň „důvěrné“ utajení. Tento stroj je pravidelně kontrolován a má osvědčení certifikátem NBU.

Jak skartace probíhá?

Společnost Ekoskart nabízí nejen vlastní skartování, ale i bezpečnou přepravu dokumentů a nosičů určených k likvidaci. Zákazník pak může být osobně přítomen samotnému procesu skartování, aby měl nad likvidací dohled a jistotu, že se vše proběhne naprosto transparentně. Po skončení skartace obdrží v souladu s normou NBU protokol o ekologické likvidaci. Vzniklý odpad je následně zasílán do papírny k finálnímu zpracování. Zákazník dostane zpět prázdné pytle, případně i šanony. Veškeré úkony týkající se skartace dokumentu – Praha provádí firma Ekoskart ve svém neustále střeženém objektu, takže zákazník nemusí mít obavy o bezpečnost či únik svých důvěrných dat.