Zákon ukládá zaměstnavatelům s počtem zaměstnanců vyšším, než 25 zaměstnat z celkového počtu 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tuto povinnost lze realizovat také formou náhradního plnění.

Jakým způsobem realizovat náhradní plnění?

Jde to několika způsoby – zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zadat zakázku nebo odebrat zboží či služby. Samozřejmostí je kombinace všech tří možností.

Na koho se obrátit?

Problematikou zaměstnávání osob zdravotně postižených se zabývá Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených – SZZP. Ten sdružuje právnické i fyzické osoby a další subjekty. Společně vytvářejí chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Díky tomu mohou být snáze integrovány do společnosti. Vzhledem k tomu, že SZZP sdružuje i další společnosti, které se angažují v pomoci, nabízí odběr výrobků a služeb v režimu náhradního plnění v různých oblastech. Jedná se o obor textilu a oděvů, tvorbu textu, reklamy a grafiky, dárkové předměty, půjčovny vozidel, přepravu zboží, ostrahu, ochranné a pracovní pomůcky, potřeby pro kancelářské práce, opravy a montáže, IT služby nebo webdesign a práce administrátorského charakteru.

SZZP však nenabízí pouze náhradní plnění, ale také služby poradenského charakteru. Vzhledem k tomu, že nová legislativa zaměřená na oblast zaměstnávání OZP a její aplikace vyžaduje průběžné vzdělávání, můžete si u SZZP objednat seminář, který svým členům, případně potenciálním obchodním partnerům, nabízí.

Mezi další činnosti patří aktivní podpora osob se zdravotním znevýhodněním při hledání pracovního uplatnění. Pravidelně tak zveřejňuje nabídky volných pracovních míst, které získává od svých partnerů.

V neposlední řadě nabízí široké portfolio služeb a výrobků. Jejich prodejem podporuje handicapované zaměstnance.