Investiční obchodování může být zajímavou formou vydělávání peněz, ovšem pokud se do něj chcete pustit, musíte počítat s řadou rizik.

V první řadě je třeba si uvědomit, že burzovní obchodování je riskantní. Peníze můžete nejen vydělat, ale i prodělat. To znamená, že vám obchodování může způsobit ztráty. Z toho vyplývá první pravidlo, podle kterého byste nikdy neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Riziko ztrát je reálné, ve skutečnosti většina lidí, kteří investiční obchodování kdy zkusí, skončí právě ve ztrátě. Cesta k ziskům vede přes ziskovou strategii neboli obchodní systém. Ten se skládá ze sady pravidel, ke kterým jsme dospěli v rámci testování a jejichž dodržování vede k tomu, že celkové zisky převýší celkové ztráty.

Není totiž možné dosahovat pouze zisků, ztrátové obchody k burzovnímu obchodování neoddělitelně patří. Jde o to je udržet v míře, která nepřekročí zisky z dobrých obchodů.

Hledání ziskové strategie v sobě nese také určitá rizika, protože této poptávky pochopitelně využívají také podvodníci, kteří nabízejí nefunkční obchodní systémy. A to vždy tak, že z vás nějakým způsobem vytáhnou peníze, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím vkladu na účet u vybraného brokera.

Příkladem takového podvodu je Vydělávej s Filipem, což má být velmi ziskový program na obchodování binárních opcí. Ve skutečnosti je to ale program ztrátový, který investora pouze připraví o jeho kapitál.

Mezi rizika, která je třeba vnímat při obchodování, patří také výběr špatného brokera. Makléřských společností jsou tisíce, ale většina z nich je neregulovaných a často i podvodných. Ani investiční licence nezaručí, že se broker bude chovat ke svým zákazníkům dobře, ale riziko podvodu významně snižuje.

Pro minimalizaci rizika výběru špatného brokera je proto dobré hledět nejen na licenci, ale také na zkušenosti a recenze reálných zákazníků. Ty hodně napoví o tom, co můžeme od dané společnosti očekávat.

Při samotném obchodování je pak nutné si uvědomit rizika spojená s investičním nástrojem, který používáme. Pokud se například jedná o CFD, musíme se vždy jistit proti neúměrným ztrátám pomocí ochranných obchodních příkazů na ukončení obchodní pozice v případě nepříznivého vývoje ceny.

Tím omezíme riziko na každý obchod, přičemž pokaždé bychom měli riskovat jen malý zlomek obchodního kapitálu, abychom mohli ustát nepříznivé série obchodů, které pravidelně přicházejí.