Kolikrát si člověk řekne, že když využije veřejnou hromadnou dopravu k jízdě do nejbližší zastávky, nestojí za to si kupovat jízdenku. Jsou ovšem i jedinci, pro které je jízda vlakem, autobusem, tramvají či metrem „na černo“ adrenalinovým dobrodružstvím.

Nikdy však nevíte, kdy narazíte na revizora. V takovém případě se svezení zadarmo může pěkně prodražit. Už na místě při přistižení zaplatíte několik stokorun. Pokud vám přijde domů složenka a vy prošvihnete lhůtu k jejímu zaplacení, naroste cena jízdného včetně pokuty o další tisícovky. Patříte-li k notorickým neplatičům, musíte počítat s exekucí. Z následujících údajů si můžete vypočítat, na kolik vás nezakoupení jízdenky nakonec může přijít.

Pokuty v MHD

Mnozí černí pasažéři spoléhají na ranní a odpolední tlačenice a malou pravděpodobnost, že budou revizorem chyceni. Po příjezdu do jiného města sázejí na štěstí. Města provozující vlastní městskou hromadnou dopravu si výši pokut stanovují sama a při placení na místě zaplatíte v Praze a Brně 800 Kč, v Ostravě 700, v Plni a Hradci 500 atd. Pokuta placená na kontaktním místě po uplynutí lhůty je ve všech městech zhruba dvojnásobná.

Načerno může cestovat i kufr či pes

Můžete mít platný lístek a přesto dostanete pokutu, nezaplatíte-li například za psa nebo zavazadlo. V Praze a Ostravě zaplatíte na místě 100 Kč, ovšem například v Brně vás pokuta vyjde na 800 Kč.

Budete-li v Praze a Brně jezdit na předplacený kupón, opravňuje vás k přepravě jednoho kufru nebo psa. Ovšem pokud budete přepravovat více zavazadel nebo jeden kufr a psa, za kterého nezaplatíte, riskujete pokutu. V jiných městech je to obdobné, i když s drobnými modifikacemi.

Pokuty ve vlaku

U ČD můžete nastoupit do vlaku bez lístku jen v případě, že „vaše“ nástupní stanice nemá pokladnu. U průvodčího si lístek koupit bez přirážky. Pokud pokladna na nádraží je, ale vy si nestihnete jízdenku koupit, průvodčí vám naúčtuje přirážku 40 Kč. Musíte se u průvodčího ale ihned po nastoupení přihlásit. Budete-li spoléhat, že se k vám nedostane, vystaví vám navíc pokutu ve výši 1000 Kč. Obdobné pokuty účtují i na palubách vlaků LEO Express nebo RegioJet.

Vymáhání

Na každý se poučí a příště si raději lístek koupí. Jsou i notoričtí černí pasažéři, kteří otálejí i se zaplacením pokuty. Zaplacení je však nemine, protože řada dopravních podniků své pohledávky vymáhá, nebo je předává k vymáhání advokátům či inkasním agenturám. Ty si pak účtují náklady na vymáhání, takže dlužná částka je nakonec mnohem vyšší, než původní cena jízdenky a pokuty. Dostane-li se vymáhání až k exekuci, naroste částka ještě o výdaje exekutora. Nejsou řídké případy, kdy se cena jedné jízdy v metru na černo vyšplhala na 15 i více tisíc korun.