Konečně je tu pozitivní změna v dosavadním byrokratickém nařízení, podle kterého musel majitel vozidla žádat o přihlášení či odhlášení svého auta pouze na úřadech v obcích a městech, kde měl své bydliště, případně sídlo firmy.

Tato situace byla již neudržitelná, neboť přinášela motoristům značné komplikace. Často byli nuceni cestovat i stovky kilometrů kvůli jednoduchému administrativnímu úkonu.

Jak je to nyní

Podle dnes již platné novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích mohou motoristé přihlásit auto na kterémkoliv úřadu obcí s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště. Doposud museli motoristé vyřizovat změny v registru vozidel pouze na úřadech podle svého bydliště nebo sídla firmy.

Povinnost autoservisů

Součástí dnes platné novely je také povinnost autoservisů oznámit majiteli při zásadních zásazích do vozidla (například při odstranění filtru pevných částic), že tímto zásahem ztrácí vozidlo způsobilost k provozu.

Tato povinnost informovat byla do novely vložena proto, že v minulosti se při odhalení podobných změn majitel vozidla často odvolával na to, že je udělali v servisu bez jeho vědomí. Takže jsou nyní autoservisy povinny majitele informovat. Při nesplnění povinnosti řádně a dostatečně informovat klienty o změnách odporujících řádnému používání vozidla hrozí autoservisům pokuta ve výši až půlmiliónu korun. Motoristé pak mohou za nepovolené úpravy, jako je například montáž sportovních ochranných rámů, aerodynamických křídel či zabarvení skel, dostat pokutu až padesát tisíc Kč. V některých případech mohou být ovšem postiženi i dvojnásobnou částkou.

Jak na přepis auta

Výhodným zjednodušením pro motoristy má být také možnost nechat úřad přepsat prodané auto na nového majitele bez toho, že by nový majitel k tomu poskytl součinnost. Dosud to bylo tak, že prodávající a kupující se museli dohodnout a společně do deseti dnů podat žádost na registr vozidel nebo tak učinit na základě plné moci. Až do dokončení převodu na nového majitele byl za majitele považován původní vlastník. Tomu také například mohly chodit pokuty za přestupky, kterých se dopustil s jeho vozidlem již nový majitel.