Pokud člověk nemá peníze nazbyt a potřebuje něco nutného do domácnosti, není žádnou ostudou vzít si půjčku. Špatné ovšem je, když není schopen půjčku splácet a ještě horší situací je, když si někdo vezme více půjček a dostane se do tzv. dluhové spirály, nebo dluhové pasti. Tento problém má spousta lidí, ale nemenší problémy mají i jejich věřitelé. Pokud chtějí dostat své peníze zpět, mohou se obrátit na soud, což je ovšem velice zdlouhavý proces. Dostane-li se navíc jejich dlužník do bankrotu, může věřitel na podstatnou část svých peněz zapomenout. Mnohem výhodnější, účinnější a rychlejší cestou je, svěřit vymáhání dluhů zkušeným odborníkům, kteří vědí, jak postupovat.

Vymáhací agentura

Profesionálně zdatné a zkušené odborníky najdete ve společnosti SERAF INTERNATIONAL s.r.o. Jejich práce spočívá zejména ve vymáhání dluhů, ale také v odkupu pohledávek. Za dobu více než 15 let se jim podařilo získat pro věřitele z řad fyzických i právnických osob většinu jejich pohledávek. Úspěšnost při vymáhání pohledávek je dána jednak výběrem klientů, ale nikoliv pohledávek, a jednak osobním jednáním s dlužníky přímo v místě jejich bydliště. Se všemi věřiteli agentura jedná otevřeně se snahou vyřešit jejich potíže co nejefektivněji a co možná nejrychleji. Při vymáhání postupují skutečně důrazně, takže se v minulosti několikrát stalo, že dlužníci obtěžovali i rodinné příslušníky pracovníků agentury. Proto nyní používají v zájmu bezpečnosti své a svých rodin jiná jména, než svá vlastní.

Nejen vymáhání pohledávek

Společnost SERAF INTERNATIONAL nabízí věřitelům také odkup pohledávek, ať jsou to fyzické či právnické osoby. Věřitelé se tak zbaví starostí s vymáháním, zejména nepříjemného a většinou marného jednání s dlužníkem. Úspěšnost dosavadního vymáhání pohledávek umožňuje agentuře nabízet věřitelům výhodné kupní ceny, které odpovídají aktuálnímu stavu dané pohledávky. Agentura si nejprve prověří na základě souvisejících dokumentů, jak pohledávka vznikla a poté navrhne věřiteli cenu za odkupovanou pohledávku.

Tip: Široká nabídka kvalitních služeb.