Založení společnosti obvykle vyžaduje značné úsilí, energii, spoustu času a také trpělivosti při jednání s úřady a vyplňování formulářů. Existuje však způsob, jak se všem těmto nástrahám vyhnout a přenechat všechny starosti se založením společnosti odborníkům. Dokonce je možné požádat o založení společnosti online a korespondenčně z kteréhokoliv místa v ČR nebo i ze zahraničí.

Je to skvělá příležitost pro úplné začátečníky, kteří chtějí mít svou vlastní firmu, ale i pro již etablované podnikatele, kteří chtějí své impérium rozšířit, ale nemají čas ani chuť podstupovat byrokratickou anabázi.

Kolik to stojí a co za to dostanete

Zaplatíte bezkonkurenční cenu 6.999,- Kč, za kterou získáte do dvou týdnů již hotovou firmu, se kterou můžete prakticky ihned začít podnikat. Nemusíte obíhat úřady, podstupovat složité administrování, ani platit žádné další poplatky. Cena, kterou za založení společnosti zaplatíte, totiž zahrnuje:

 • ověření a schválení názvu společnosti notářem
 • kolky, které jsou třeba přiložit k návrhu na zápis do obchodního rejstříku a notářský poplatek
 • zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu
 • notářský zápis včetně poplatku za jeho vyhotovení a stejnopis notářského zápisu do archivu nové firmy
 • živnosti volné, řemeslné nebo koncesované
 • vyhotovení souhlasu s umístěním sídla a všech dalších dokumentů
 • základní kapitál ve výši 1,- Kč, nebo za příplatek kapitál 200 tisíc Kč
 • přidělené IČO
 • registrační soubor k dani právnických osob
 • kompletní poradenství v celém průběhu zakládání společnosti
 • za příplatek i sídlo své nové společnosti

Zákon umožňuje založit společnost se základním kapitálem již od jedné koruny. Pro zvýšení prestiže a důvěryhodnosti je však výhodnější vlastnit společnost s kapitálem 200 tisíc, který získáte po zaplacení příplatku k základní ceně.

Další služby

Za malý příplatek můžete získat sídlo své společnosti na prestižní adrese v Praze nebo v Brně. Takovéto sídle zvedne image firmy i její zisky a umožní získat nové obchodní partnery a odběratele.

K dalším službám patří provádění změn ve společnosti, ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině.