Váš automobil dosloužil a vy jej potřebujete ekologicky zlikvidovat, neboť ekologická likvidace vozidel spadá do zákona o odpadech, který autovraky zařazuje do kategorie nebezpečného odpadu. Díky tomu je potřeba s nimi tak nakládat. Tento zákon výrazným způsobem ovlivňuje a zpřísňuje služby v oblasti likvidace vozidel z pohledu ochrany životního prostředí.

Pomůže vám SbohemAUTO

Společnost si uvědomuje, že většina vozidel, která jsou určená k ekologické likvidaci, má stále ještě alespoň nějakou minimální hodnotu a autovraky tak nabízí k výkupu každému akreditovanému recyklačnímu centru na území naší republiky. Společnost disponuje plnou certifikací, která ji opravňuje provádět profesionální ekologickou likvidaci autovraků. Má všechna nezbytná povolení a certifikáty potřebné pro legální ekologickou likvidaci autovraků. Tu zajišťuje jak pro automobily osobní, tak i nákladní.

Ekologická likvidace auta cena je příznivá.

Jak to funguje?

Postačí zavolat na bezplatnou zákaznickou linku 800 10 12 15 a operátorovi sdělit potřebné informace o vašem automobilu. Jedná se především o výrobce, typ automobilu, jeho stáří a aktuální stav. Čím více poskytnete informací, tím lepší bude vaše šance na vyšší výkupní cenu. Operátor vyhodnotí vaše informace a připraví předběžnou cenovou nabídku. Pokud budete souhlasit, může dojít k podpisu smlouvy a odvozu vašeho vozidla. Se smlouvou zároveň obdržíte i Potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci a Protokol o ekologické likvidaci vozidla. Tyto dokumenty potřebujete při odhlášení vozidla z Evidence silničních vozidel.

Na setkání si připravte občanský průkaz a velký technický průkaz. Pokud nejste majitele vozidla tak jeho plnou moc. V případě, že jste automobil získali jako dědictví, tak kopii dědického řízení.