Pokud chcete získat kvalitní a dobře placenou pracovní pozici, asi se nevyhnete znalosti cizího jazyka. Pokud nějaký znáte, máte výhodu. Jestliže se však nějaký teprve chcete nebo musíte učit, pak jsou ideální volbou jazykové kurzy online.

Na koho se obrátit?

Kvalitní jazykové kurz nabízí JŠ Britannika na svých stránkách jazykovekurzypraha.cz. Svým studentům nabízí kurzy praha online a zajímavý výukový program, který zajišťují kvalitní lektoři. Neméně významný je systém zapůjčování učebnic. Také příznivé ceny a nabídky pro věrné zákazníky lákají.

Vybrat si můžete z deseti světových jazyků. Kurzy mohou být zaměřené všeobecně, konverzačně, obchodně, specializovaně, mohou být intenzivní, víkendové nebo zaměřené na přípravu ke zkouškám.

Jak probíhá výuka?

Je cílená na jednotný metodický přístup a pečlivě kombinuje různorodé a kreativní metody procvičování. Ústní část se soustřeďuje na čtení, mluvení a poslech. Neméně významné jsou i písemné dovednosti každého studenta. Nedílnou součást výuky představují moderně zpracované učebnice a audio a video prostředky. Na počátku výuky získáte ucelený přehled celé výuky. Kromě mluvení, čtení a psaní také obdržíte celou řadu cenných informací týkajících se konkrétního státu.

Další výhody JŠ Britannika

V jednom kurzu je maximálně 10 studentů. Lektor tak má dostatek času věnovat se každému dle jeho potřeb. Pokud zmeškáte hodinu, lze ji, po předchozí domluvě, nahradit v souběžném kurzu. Kurzy můžete libovolně kombinovat. Učebnice není potřeba kupovat, můžete si je zapůjčit. Objednat si můžete také intenzivní express kurzy. Pro výuku jsou využívány různé unikátní materiály. Ty jsou doplněny o video/audio aktivity a materiály, čtení beletrie, novin a časopisů. Pokroky ve výuce jsou pravidelně testovány.