O svěřenském fondu (ne svěřenecký fond) často slýcháme v médiích ve spojitosti v souvislostech, které od založení spíše odrazují. Jak je to ale ve skutečnosti?

Hned v úvodu je třeba zmínit, že prostřednictvím svěřenských fondů nelze primárním způsobem řešit daňovou optimalizaci firmy. Svěřenský fond se týká jen výkonu vlastnického práva a dispozic s majetkem firmy. Daňové zatížení je srovnatelné s jinými majetkovými dispozicemi, je jednoduše řečeno daňově neutrální.

Dobré uplatnění

Svěřenské fondy nabízejí své uplatnění v rámci restrukturalizace firmy, anebo i jako mírně složitější mechanismus k překonání konfliktu zájmů, který by v době hrozícího úpadku mohl vzniknout mezi vlastníky a věřiteli samotné firmy.

Nejčastěji se využívají svěřenské fondy pro uspořádání rodinných majetků a mezigeneračního předávání firmy v rodině. Už to samotné směřuje k tomu, aby majetek získaný nejen z podnikatelské činnosti firmy byl ochráněn např. před útoky v různých nepříznivých životních situacích, jako je rozvod manželství a paralyzování majetku při neshodách s tím souvisejících, při řešení dědictví.

Uplatnění svěřenský fondů

Svěřenský fond nabízí podnikatelům spektrum uplatnění právě pro úpravu provedenou v občanském zákoníku. Je ale nutné zdůraznit, že svěřenské fondy nemohou sloužit k optimalizaci daní, zakrývání majetku firmy, dále k zakrývání struktur v dané firmě a v neposlední řadě nemohou být nápomocni podnikatelovo snahám v odklonu majetku ze samotné firmy.