Stovky tisíc Čechů se každoročně vydává na dovolenou do zahraničí vlastním autem. Ať je to v létě k moři, nejčastěji do Chorvatska, nebo v zimě za lyžováním do Alp.

Předností tohoto způsobu cestování je pocit svobodného rozhodování. Riziko spočívá v možnosti nehody nebo krádeže vozidla.

Jak postupovat

Při nehodě se snažte nejprve dostat všechny pasažéry havarovaných aut do bezpečí mimo vozovku a pak kontaktujte asistenční službu spolupracující s vaší pojišťovnou a v případě nutnosti záchranku. Nezapomeňte označit místo havárie výstražným trojúhelníkem a všichni zúčastnění by si měli obléci bezpečnostní reflexní vesty. Starosti si ušetříte, když si kontaktní telefon na asistenční službu uložíte do mobilu před odjezdem. Operátoři vám pomohou jak radou, tak aktivním zapojením do vyřizování nehody s místními institucemi.

Co dělat, když zaviníte nehodu

V tom případě máte povinnost sdělit poškozenému všechny důležité údaje o sobě i o vozidle. Spolu s ostatními účastníky musíte vyplnit formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, přidat plánek místa a pořídit fotodokumentaci.

Místní policii přivolejte podle lokálních pravidel, se kterými vám pomůže asistenční služba. Policejní protokol podepište jen když souhlasíte s údaji v něm uvedenými, případně připojte svou verzi události. Rovněž si vyžádejte jména a adresy ostatních účastníků, jejich pojištění k autu a také kontakty na případné svědky. Po návratu domů předložte všechny dokumenty a fotky spolu s hlášením své pojišťovně, která škodu vypořádá s poškozeným.

Co dělat, když za nehodu nemůžete

Jste-li naopak poškozeným, platí stejný postup. Viník by měl událost ohlásit ve své zemi své pojišťovně, která by měla s vámi škodu vyřídit. Po návratu domů se můžete obrátit s nárokem na pojišťovnu viníka v jeho zemi. Případně se můžete obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která vám poradí.

Krádež auta

Neprodleně tuto událost nahlaste místní policii. Máte-li svůj vůz vybaven satelitním sledováním, kontaktujte ihned asistenční službu, která může auto lokalizovat a v součinnosti s místní policií dohledat a vrátit vám je zpět. Odcizení auta je třeba nahlásit i pojišťovně v ČR, u níž máte havarijní pojistku. Je-li pátrání neúspěšné, nechte si o místní policie vystavit dokument Usnesení o ukončení pátrání, který předáte pojišťovně, která vám vyplatí náhradu.

Stejně se postupuje při krádeži věcí z auta.