Blíží se váš odchod do důchodu a vy začínáte přemýšlet, s jakými finančními prostředky budete moci počítat? Pokud nevíte, jak si svůj důchodový příjem spočítat, pomůže vám důchodová kalkulačka.

Věk a výše důchodu

Velmi důležitým hlediskem je doba důchodového pojištění, jež se odvíjí od roku, ve kterém dosáhnete důchodového věku. Minimálně 35 let je to pro ty z vás, u kterých je rozhodným rokem rok 2018 nebo roky následující.

  • Věk

Záleží na tom, zda jste muž nebo žena a kolik jste měla dětí. V minulosti tato dvě hlediska výrazně ovlivňovala výpočet věku odchodu do důchodu. V současnosti je snaha o postupné sjednocování důchodového věku. Jednou z posledních novinek je hodnota maximálního věku, jejíž hranice je stanovena na 65 let.

  • Výše důchodu

Pro výpočet důchodu je potřeba brát v potaz více hledisek. Minimum stanovené pro rok 2018 je 3 470 Kč a jeho navyšování souvisí s vaším důchodovým pojištěním, počtem odpracovaných let a na výši příjmu z výdělečné činnosti v jednotlivých letech. Přehled naleznete na evidenčním listu důchodového pojištění, který vám každoročně předkládá zaměstnavatel.

Podrobné informace a kalkulačku pro výpočet naleznete na portálu vimvic.cz.

Další druhy důchodu

  • Invalidní důchod

Jeho účelem je náhrada příjmu, který ovlivňují zdravotní důvody, jež vám brání vykonávat výdělečnou činnost. Rozděluje se na tři základní skupiny

Invalidita I. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %

Invalidita II. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %

Invalidita III. stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Zařazení do jednotlivých stupňů pak ovlivňuje výpočet invalidního důchodu. Pro rok 2018 je minimální částka stanovena na 3 470 Kč.

  • Vdovský důchod

Výpočet vdovského důchodu ovlivňují dvě hlediska: základní výměra (pro rok 2018 je to 2 700 Kč) a polovina procentní výměry, na níž měl zesnulý nárok.