Statistika vypovídá o smutné realitě, že se u nás rozvádí každé druhé uzavřené manželství. Proto není divu, že většina lidí chce mít ještě před svatbou jasno, co komu bude patřit v manželství, a co po případném rozvodu.

Romantika je sice hezká věc, ale vnášení se na vlnách lásky a obdivu k partnerovi obvykle po čase pomine. Proto je dobré si majetkové věci vyjasnit ještě před sňatkem a potvrdit dohodu písemnou manželskou smlouvou.

Slušně a rychle

Finance a majetek jsou pro zamilované zpravidla přízemní věcí, ovšem po rozvodu se mohou stát kamenem úrazu a příčinou tahanic a hádek. Proto je lepší se těmto potížím vyhnout a předem se pojistit manželskou smlouvou. Již v bývalém režimu bylo možné uzavřít tehdy předmanželskou smlouvu. Dnes je to tedy smlouva manželská, ve které lze sjednat majetkové poměry například pro případ, že kdyby manželovi zkrachovalo podnikání, aby nestáhl do dluhů i manželku. Dalším případem je, že rodiče jednoho z manželů dají dětem do začátku mnohem více, než druzí rodiče. Každý tak může vědět, co komu patří. Manželská smlouva se může uzavřít před svatbou, ale i během manželství. Případný rozvod tak může proběhnout slušně a rychle.

Výhody manželské smlouvy

Většinou se manželské smlouvy uzavírají proto, aby jeden z partnerů v případě finanční krachu toho druhého (podnikání, gamblerství aj.), nezůstal bez prostředků. Manželskou smlouvu může sepsat kterýkoliv notář v České republice.

Pojistka pro případ exekuce

U notáře mohou být také zapsáni do tzv. veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu, což je pojistka před exekutorem. Pokud by totiž na jednoho z manželů byla nařízena exekuce, musí exekutor nejprve zjistit, zda dotyčný na seznamu není. Pokud ano, musí se řídit podle platné manželské smlouvy a do exekuce nezařazovat majetek patřící výlučně a pouze druhému z manželů.

Pojistka pro budoucnost

V manželské smlouvě se může například sjednat výše výživného, které dostane ten, kdo bude po rozvodu vychovávat společné děti.

Obavy z toho, že by jeden z partnerů přichystal ve smlouvě nějaký podraz jsou zbytečné, neboť notář je povinen na nekalosti upozornit a vysvětlit oběma partnerům praktické dopady manželské smlouvy.