Informační technologie se stávají stále více součástí naprosté většiny oborů. A to takovým způsobem, že si bez jejich přítomnosti už mnohdy nedokážeme vůbec práci v daném oboru aktivně představit. Důvodem je především ten fakt, že nám mohou celou řadu věcí ulehčit a v mnohém nám nabídnou takové možnosti, které jsme donedávna neměli.

Jedním z oborů, které s nimi nejsou víceméně nijak spjaty, ale přesto se stávají informační technologie jeho součástí, je stavebnictví. A to především práce projektantů, kteří díky počítačovým modelům tvoří nejpřesnější plány a mapy.

Převod existujících nemovitostí do modelů

Jednou z věcí, které mohou být pro úspěšnost projektu naprosto zásadní, je převod nemovitosti do kvalitního trojrozměrného modelu. O to se může mezi celou řadou možností postarat například také laserové 3D skenování. Laser jako technologie vyniká svojí extrémní přesností. Díky tomu tak můžeme mít jistotu, že výsledný model bude proporčně naprosto v pořádku a bude přenášet reálné hodnoty také do samotné modeláže. Převod existující nemovitosti je tak mnohem jednodušší, než by se vám mohlo snít!

Reálný vzhled není problémem

Může se nám stát, že budeme pro potřeby rekonstrukce nebo jakékoliv jiné demonstrace potřebovat také co nejvíce odrazit reálný vzhled nemovitosti. A to nejen co se týče samotného modelu, ale také co se týče vzhledu do posledních detailů. Takzvaná stavební pastorizace objektu je technologií, která nám to umožňuje. Sada panoramatických fotografií v HDR kvalitě umožní nahlédnout do interiéru, i dokonale popsat exteriér kýžených nemovitostí.

Proč investovat do trojrozměrných modelů?

Někomu se může zkrátka zdát, že není nutné investovat do práce grafiků a načítání dat pro trojrozměrné modely. Věřte ale, že digitalizace objektu budov je rozhodně tou nejlepší cestou, jak můžete svoje plány a vize promítnout. Projekt obsahující takovou dokumentaci zajisté bude sloužit mnohem lépe než abstraktní představy. Navíc pro potřebu prezentace investorům jsou rozhodně takové postupy jako trojrozměrné modely nejvíce lákavé. Mohou vám tak přilákat i nové hosty do domu!