Nutnost šetřit vodou je stále aktuální a do budoucna bude ještě naléhavější. Proto vláda přišla s programem Dešťovka, v rámci něhož poskytuje dotace na využití dešťové a tzv. šedé přečištěné vody.

První etapa se setkala s obrovským ohlasem a dotace byly vyčerpány během 28 hodin. Proto je připravena další etapa, která bude spuštěna v září t.r. a nabídne balík dotací v dvojnásobné výši. Mělo by se tak dostat na větší počet lidí a zároveň se rozšíří i okruh potencionálních žadatelů.

TIP: kontrola tiketu je opravdu snadná

Pro koho jsou dotace určeny

Program Dešťovka podporuje šetření vodou. Dotace je určena vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů, s výjimkou rekreačních objektů. Podmínkou je, že tito vlastníci si budou pořizovat zahradní nádrže na dešťovou vodu v oblastech postižených suchem, nebo systémy na splachování záchodu, které budou využívat již jednou použitou vodu z umyvadla, vany, sprchy nebo pračky.

Podpora se týká tří typů projektů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a
  • zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

Výše dotace

Je závislá na pořízené technologii, k níž se přičítá 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 metry krychlové. Nejjednodušší systém na zálivku zahrady bude dotován částkou do 55 tisíc Kč a bude podporován jen u domů v suchých oblastech. Složitější systémy využívající srážkovou vodu ke splachování budou dotovány částkou až 105 tisíc Kč.

Nejvíce může dotace pokrýt polovinu způsobilých výdajů, které se týkají:

  • nákupu zařízení a jeho instalace
  • zemních prací a
  • úpravy rozvodů

Podmínkou způsobilosti výdajů je, že musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu, tedy po 27. dubnu2017 a v okamžiku podání žádosti nesmí být zároveň starší jednoho roku.

Kdy to začne

Příjem žádostí začne 7. září v 10 hodin přes webové stránky www.dotacedestovka.cz, administrovat se budou na 13 krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Tam musíte po odeslání elektronického dokumentu následně doložit žádost i s přílohami v listinné podobě ve lhůtě tří týdnů.